Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Về việc thông báo phù hiệu hết giá trị sử dụng do bị cơ quan có thẩm quyền tước quyền sử dụng
Lượt xem: 48
Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La nhận được Công văn số 248/TTSTMTH ngày 15/02/2024 của Thanh tra Sở GTVT Hà Nội về việc tước phù hiệu xe tuyến cố định BKS số 26B-002.69;  Thực hiện quy định tại điểm d khoản 9 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐCP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Sở GTVT Sơn La ban hành Công văn số 506/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 19/02/2024 về việc thông báo phù hiệu hết giá trị sử dụng do bị cơ quan có thẩm quyền tước quyền sử dụng đối với xe tuyến cố đị như sau:

1. Phù hiệu xe tuyến cố định số: CĐ1422000141 cấp cho phương tiện mang biển kiểm soát 26B - 002.69 thuộc Công ty cổ phần xe khách Sơn La hết giá trị sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 9 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Công ty cổ phần xe khách Sơn La không được sử dụng phương tiện mang biển kiểm soát 26B - 002.69 tham gia hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng phù hiệu kể từ ngày 15/02/2024 đến 15/4/2024. 

3. Giao Thanh tra Sở, Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm nếu đơn vị cố tình sử dụng phương tiện vi phạm tham gia hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu. 

Yêu cầu các cá nhân, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Tải về

Tác giả: A Hùng