Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Về việc thông báo phù hiệu hết giá trị sử dụng do bị cơ quan có thẩm quyền tước quyền sử dụng
Lượt xem: 90
Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La nhận được Công văn số 193/TTSTMTH ngày 31/01/2024 của Thanh tra Sở GTVT Hà Nội về việc tước phù hiệu xe tải BKS 26H-006.81; Thực hiện quy định tại điểm d khoản 9 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐCP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Sở GTVT Sơn La ban hành Công văn số 418/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 02/02/2024 về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng do bị cơ quan có thẩm quyền tước quyền sử dụng như sau: 

1. Phù hiệu xe tải số: XT1422000147 cấp cho phương tiện mang biển kiểm soát 26H - 006.81 thuộc hộ kinh doanh Bùi Văn Hưng hết giá trị sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 9 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Hộ kinh doanh Bùi Văn Hưng không được sử dụng phương tiện mang biển kiểm soát 26H - 006.81 tham gia hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng phù hiệu 02 tháng, kể từ ngày 31/01/2024.

3. Giao Thanh tra Sở, Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm nếu Hộ kinh doanh nêu trên cố tình sử dụng phương tiện vi phạm tham gia hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu.

Sở GTVT Sơn La yêu cầu các cá nhân, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

Tải về

Tác giả: A Hùng