Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1,055
  • Trong tuần: 3,973
  • Tất cả: 1,533,688
Đăng nhập
Thông báo giá cước vận tải hành khách tuyến cố định của Công ty TNHH TM-DV Hà Quỳnh
Lượt xem: 161
Căn cứ pháp lý: Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ; Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính.

Sở Giao thông vận tải Sơn La thông báo Giá cước vận tải hành khách tuyến cố định của Công ty TNHH TM-DV Hà Quỳnh như sau:

TT

Tên dịch vụ

Quy cách chất lượng

Giá cước (đồng/hk/lượt)

Thời gian áp dụng

Ghi chú

1

Tuyến Mường La – Sông Mã

Xe Hyunai-County (29 chỗ)

100.000

09/11/2023

Kê khai lần đầu

 

- Giá cước trên đã bao gồm các loại thuế, phí theo quy định. 

- Chính sách khuyến mại, giảm giá: Giảm giá 20% cho cho người cao tuổi, người khuyết tật và thương binh./.


Tác giả: A Hùng