Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thông báo danh sách phù hiệu, biển hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải đã được cấp trong tháng 01 năm 2024
Lượt xem: 65
Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải; Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

Sở Giao thông vận tải Sơn La ban hành Thông báo số 436/TB-SGTVT ngày 05/02/2024 về việc danh sách phù hiệu, biển hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải đã được cấp từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/01/2024, cụ thể như sau:

(Chi tiết có Phụ lục I, II kèm theo)

Tải về

 

Phụ lục I kèm theo:

Tải về

 

Phụ lục II kèm theo:

Tải về

Tác giả: A Hùng