Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1,034
  • Trong tuần: 3,952
  • Tất cả: 1,533,667
Đăng nhập
Quyết đinh về việc thu hồi phù hiệu phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Lượt xem: 148
Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ dữ liệu từ hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Cục Đường bộ Việt Nam từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/9/2023; Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái. 

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La ban hành Quyết định số 535/QĐ-SGTVT ngày 17/11/2023 thu hồi phù hiệu của 12 phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình theo quy định. 

Lý do thu hồi: Trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 9 năm 2023 cho thấy các phương tiện có từ 05 lần trở lên vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy (không tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 05 km/h trở xuống) theo quy định tại điểm b khoản 10 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

Chi tiết Quyết định số 535/QĐ-SGTVT ngày 17/11/2023 như sau:

Tải về

Phụ lục kèm theo:

Tải về

Tác giả: Hải Hoàng