Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1,039
  • Trong tuần: 3,957
  • Tất cả: 1,533,672
Đăng nhập
Quyết định về việc công bố Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 201
Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Căn cứ Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP; Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Căn cứ Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT ngày 15/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT; Căn cứ Quyết định số 927/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Căn cứ Quyết định 711/QĐ-BGTVT ngày 1

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La ban hành Quyết định số 540/QĐ-SGTVT ngày 17/11/2023 về việc công bố Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Quyết định có hiệu lực này thay thế Quyết định số 281/QĐSGTVT ngày 22/6/2023 của Sở Giao thông vận tải Sơn La về việc công bố Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Chi tiết Quyết định số 540/QĐ-SGTVT ngày 17/11/2023 như sau:

Tải về

Phụ lục kèm theo:

Tải về

Tác giả: Hải Hoàng