Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thông báo nội dung Kết luận của Giám đốc Sở GTVT tại Hội nghị giao ban công tác tháng 01, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2024
Lượt xem: 80
Ngày 29 tháng 01 năm 2024, tại Hội trường Sở Giao thông vận tải, ông Đào Tài Tuệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 01, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2024. Dự Hội nghị có tập thể Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh; lãnh đạo Thanh tra Sở, Văn phòng Sở.

Sau khi nghe Văn phòng Sở báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2024 và các ý kiến tham gia thảo luận tại Hội nghị; đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh  tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phòng Kế hoạch - Tài chính

1.1. Tiếp tục tham mưu quản lý, triển khai Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành gắn với xây dựng, triển khai thực hiện Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2026-2030. Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan rà soát, đề xuất với UBND tỉnh bãi bỏ các Quy hoạch của ngành GTVT không còn phù hợp với Quy hoạch tỉnh theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 25/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trong tháng 02/2024.

1.2. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý bảo trì đường bộ tiếp tục tham mưu thực hiện các kế hoạch bảo trì, dự toán chi trên hệ thống quốc lộ, đường tỉnh; lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc các dự án SCĐK trên quốc lộ, đường tỉnh và dịch vụ sự nghiệp công công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ do Sở quản lý đảm bảo tuân thủ quy định. 

1.3. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tham mưu điều chuyển các cơ sở Nhà hạt quản lý đường trên quốc lộ, đường tỉnh không còn nhu cầu sử dụng cho địa phương quản lý đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.

1.4. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động tham mưu triển khai thực hiện các bước tiếp theo đối với các dự án giao thông trọng điểm; trước mắt, tập trung rà soát, tham mưu với UBND tỉnh các nội dung tại Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 106/2023/QH15 ngày 28/11/2023 của Quốc hội về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh làm cơ quan chủ quản đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 05/02/2024 (đã được giao tại Công văn số 441/UBND-KT ngày 28/01/2024 của UBND tỉnh). 

1.5. Khẩn trương hoàn thiện, tham mưu trình UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Sơn La theo hướng đồng bộ giai đoạn 2026-2030.

1.6. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tiếp tục rà soát, đôn đốc thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (trọng tâm là Kết luận số 914), UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo, Tổ công tác của tỉnh, các Đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát và việc giải quyết kiến nghị của cử tri; tổng hợp, thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định; tham mưu đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số năm 2024.

2. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

2.1. Tiếp tục chủ động tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện công tác quản lý Nhà nước về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

2.2. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc Ban QLBT, các đơn vị BDTX khắc phục kịp thời các hư hỏng trên các công trình đường bộ, rà soát các vị trí nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên các tuyến đường; tổ chức trực đảm bảo giao thông trên các tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp Tết Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Lễ hội Xuân năm 2024; thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định.

2.3. Tiếp tục rà soát các vị trí bất hợp lý trong tổ chức giao thông nội thị thành phố Sơn La, có phương án cụ thể đối với từng vị trí; tổ chức làm việc với UBND thành phố để thống nhất thực hiện.

2.4. Tập trung chuẩn bị các nội dung tham mưu tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý Nhà nước về quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy năm 2024 gắn với tổng kết công tác phòng, chống lũ bão năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 (đã được giao tại Thông báo số 4106/TB-SGTVT ngày 27/12/2023 của Sở GTVT).

2.5. Chủ trì, phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính, Ban Quản lý bảo trì đường bộ rà soát hiện trạng, tham mưu điều chỉnh phân loại hệ thống đường bộ địa phương và triển khai các thủ tục điều chuyển các tuyến đường huyện đủ điều kiện thành đường tỉnh theo Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt.

2.6. Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở, Ban Quản lý bảo trì đường bộ rà soát, tham mưu đề xuất ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định số 3224/QĐUBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La, hoàn thành trong tháng 02/2024.

2.7. Tiếp tục rà soát, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật và giấy phép thi công của các chủ đầu tư; tăng cường quản lý đấu nối trên hệ thống đường bộ đang khai thác do Sở quản lý.

2.8. Chỉ đạo các nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ra quân trồng cây đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024 trên các tuyến quốc lộ do Sở GTVT Sơn La quản lý theo kế hoạch.

3. Ban Quản lý Bảo trì đường bộ 

3.1. Tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công, BDTX rà soát chỉnh trang, xử lý mặt đường, các hạng mục ATGT triển khai các thủ tục điều chuyển các tuyến đường huyện đủ điều kiện thành đường tỉnh đảm bảo an toàn giao thông phục vụ đi lại của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024; chỉ đạo các đơn vị tổ chức ứng trực bảo đảm giao thông 24/7 trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán theo Phương án đã xây dựng.

3.2. Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ được giao tại điểm 1.2, 1.3, 1.6 mục 1 và điểm 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 mục 2 Thông báo này.

4. Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

4.1. Tiếp tục rà soát, cập nhật, nghiên cứu áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn mới về đầu tư xây dựng; bám sát quy hoạch, kế hoạch, chủ trương đầu tư được phê duyệt, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, quản lý chất lượng công trình giao thông.

4.2. Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các đơn vị có liên quan tham mưu thực hiện các bước tiếp theo khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản đầu tư dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La theo chức năng, nhiệm vụ.

5. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

5.1. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải, Bến xe khách thực hiện tốt Kế hoạch phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Thông báo số 301/TB-SGTVT ngày 25/01/2024 của Sở GTVT về kết luận của đồng chí Bùi Trọng Thắng - Phó Giám đốc Sở GTVT tại Hội nghị triển khai Kế hoạch đảm bảo giao thông, phục vụ vận tải hành khách trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Giáp Thìn năm 2024; phối hợp với các đơn vị vận tải, Bến xe thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo và giải quyết các công việc phát sinh trong dịp nghỉ Tết. 

5.2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm hoạt động phương tiện, người lái thông qua trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera. 

5.3. Tiếp tục nghiên cứu, chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp tại Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về hoạt động đăng kiểm tại địa phương theo quy định.

5.4. Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, Chi cục đăng kiểm số I tổ chức đăng kiểm, hướng dẫn đo đạc phương tiện thủy nội địa trên địa bàn các huyện theo kế hoạch.

5.5. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đào tạo, sát hạch cấp GPLX; chỉ đạo, đôn đốc thực hiện hoàn thành các cuộc sát hạch cấp GPLX trước dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 theo kế hoạch.

6. Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ: Tập trung triển khai thực hiện công tác đào tạo, sát hạch theo kế hoạch năm 2024 đã ban hành đảm bảo tiến độ, tuân thủ quy định.

7. Văn phòng Sở

7.1. Rà soát, phân tích, đánh giá kết quả xếp loại chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2023 của Sở. Báo cáo đề xuất giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế để tiếp tục nâng cao các chỉ số nêu trên trong năm 2024 và các năm tiếp theo, hoàn thành trước ngày 06/02/2024.

7.2. Tiếp tục rà soát, xây dựng quy hoạch bổ sung các chức danh lãnh đạo cấp phòng và lãnh đạo Sở, hoàn thành trong tháng 02/2024 (đã được giao tại Thông báo số 4106/TB-SGTVT ngày 27/12/2023 của Sở GTVT). Tham mưu thực hiện các quy trình về công tác cán bộ đảm bảo theo quy định. 

8. Thanh tra Sở 

8.1. Tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa vi hạm hành lang an toàn giao thông đường bộ được giao quản lý; công tác kiểm soát tải trọng phương tiện; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024 theo kế hoạch đã ban hành.

8.2. Tăng cường kiểm tra và giám sát việc chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, phương tiện vận tải khách và Bến xe trên địa bàn; kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với tình trạng “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến”. 

8.3. Bố trí, phân công Tổ trực đảm bảo giao thông trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024 theo kế hoạch.

8.4. Nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; phối hợp với phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông tham mưu thực hiện nhiệm vụ tại điểm 2.6, mục 2 Thông báo này. 

9. Văn phòng Ban ATGT tỉnh

9.1. Chủ động tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 554/TB-VPUB ngày 29/12/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Lê Hồng Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023; các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, kế hoạch của Ban ATGT tỉnh năm 2024 về công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ.

9.2. Chủ động, kịp thời nắm bắt, cung cấp thông tin, số liệu về tình hình tai nạn giao thông có liên quan, báo cáo Lãnh đạo Sở nắm, chỉ đạo, nhất là trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

9.3. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc và định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc ký kết các Chương trình phối hợp trong công tác bảo đảm TTATGT giai đoạn 2024-2025 giữa Ban ATGT tỉnh với các tổ chức, đoàn thể thuộc tỉnh.

10. Một số nhiệm vụ khác: Giao Trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; Văn phòng Ban ATGT tỉnh

10.1. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai hiện các nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Sở; chủ động, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp, tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ.

10.2. Tiếp tục rà soát, tham mưu ban hành các kế hoạch còn lại của Sở triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh trên các lĩnh vực năm 2024;

10.3. Tập trung rà soát, tham mưu chuẩn bị chu đáo các nội dung trình HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2024 theo Quyết định 2757/QĐUBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh đối với các nội dung thực hiện trong quý I/2024; rà soát xây dựng văn bản QPPL theo chức năng, nhiệm vụ.

10.4. Tăng cường triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kết luận của các Đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát đã ban hành; thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

10.5. Tập trung rà soát, cập nhật, nghiên cứu các văn bản mới ban hành của trung ương, của tỉnh để tham mưu tổ chức thực hiện, nhất là các Luật, Nghị định, Thông tư chuyên ngành.

10.6. Chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024; thực hiện nghiêm việc trực Tết tại cơ quan, đơn vị theo phân công; thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động và tập trung xử lý, giải quyết công việc ngay từ những ngày làm việc đầu tiên sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán./.

Tải về

 

Tác giả: A Hùng