Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Google trang tính trong Google Drive để quản lý các trường hợp không được cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 05 năm do Sở Giao thông vận tải Sơn La quản lý
Lượt xem: 81
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Sơn La; Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-SGTVT ngày 14/11/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp cơ sở năm 2023; Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-SGTVT ngày 14/11/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2023; Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái Sở Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Google trang tính trong Google Drive để quản lý các trường hợp không được cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 05 năm do Sở Giao thông vận tải Sơn La quản lý.

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Giám đốc Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo lái xe và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Tải về

 

Quy chế kèm theo:

Tải về

Tác giả: A Hùng