Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kế hoạch phát động phong trào thi đua ‘‘Xuân Giáp Thìn trên các công trường giao thông’’
Lượt xem: 110
Thực hiện Kế hoạch số 946/KH-BGTVT ngày 25/01/2024 của Bộ Giao thông vận tải về phát động phong trào thi đua ‘‘Xuân Giáp Thìn trên các công trường giao thông’’.

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 361/KH-SGTVT ngày 29/01/2024 về việc phát động phong trào thi đua ‘‘Xuân Giáp Thìn trên các công trường giao thông’’ như sau:

I. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thi công công trình giao thông đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn vệ sinh lao động. 

2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

- Tổ chức phát động phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả. Phân công nhiệm vụ, tiến độ rõ ràng cho tập thể, cá nhân.

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch, phân công, bố trí nhân sự kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình; kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Phát động thi đua đầy đủ, có trách nhiệm bảo đảm chăm lo Tết và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình tham gia phong trào thi đua, đặc biệt là các cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ tại công trường. 

3. Xác định phong trào thi đua “Xuân Giáp Thìn trên các công trường giao thông” là một trong các nhiệm vụ quan trọng, kết quả của phong trào thi đua là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu.

II. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 

1. Đối tượng: Tập thể, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các dự án quan trọng, trọng điểm của tỉnh, của ngành GTVT.

2. Tiêu chí thi đua 

a) Đối với tập thể

- Hoàn thành 100% công việc/nhiệm vụ theo kế hoạch

- Có lãnh đạo đơn vị thường trực 24/24h để chỉ đạo, điều hành trên công 03 trình, dự án.

- Đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trong quá trình triển khai thực hiện. Không để xảy ra vụ việc mất an toàn lao động, sự cố công trình.

- Quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đảm bảo đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định. 

b) Đối với cá nhân

- Tích cực tham gia Phong trào thi đua “Xuân Giáp Thìn trên các công trường giao thông” hoặc có các biện pháp, giải pháp có hiệu quả góp phần hoàn thành Kế hoạch của đơn vị.

- Hoàn thành 100% công việc/nhiệm vụ theo kế hoạch.

- Chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trên công trường. Không để xảy ra vụ việc mất an toàn lao động, sự cố công trình. 

3. Hình thức khen thưởng

a) Giấy khen của Giám đốc Sở GTVT;

b) Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

4. Hồ sơ khen thưởng: Thực hiện theo quy định tại Điều 84 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Điều 12 Thông tư số 31/2023/TT-BGTVT ngày 08/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

5. Trình tự, thủ tục khen thưởng: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ kết quả, hiệu quả công việc, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để đề xuất khen thưởng. Công văn đề nghị và hồ sơ khen thưởng gửi về Sở GTVT (qua Văn phòng Sở) trước ngày 28/02/2024 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xét khen thưởng.

Chi tiết nội dung Kế hoạch tại đây:

Tải về

Tác giả: A Hùng