Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 946
  • Trong tuần: 3,864
  • Tất cả: 1,533,579
Đăng nhập
Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải Sơn La tổ chức sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 11/2023
Lượt xem: 148
Sáng ngày 06/11/2023, tại Hội trường tầng 3, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La tổ chức buổi Sinh hoạt chính trị dưới cờ. Dự buổi sinh hoạt có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. Đồng chí Đào Tài Tuệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Sở GTVT chủ trì buổi sinh hoạt. 

Sau nghi lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm, đồng chí Đào Tài Tuệ thông tin đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tình hình thời sự trong nước và quốc tế nổi bật, một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của ngành.

Đồng chí đã quán triệt một số nội dung chính của văn bản cấp trên như: Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Công văn 8162-CV/VPTW ngày 11/10/2023 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc gửi Đề cương báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; Công văn số 125-CV/BTGĐUK ngày 04/10/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc định hướng tuyên truyền miệng và nắm bắt dư luận xã hội tháng 10/2023; Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 20/9/2023 của Tỉnh ủy Sơn La về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập….Đồng thời triển khai, thực hiện đến các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

anh tin bai

Đ/c Đào Tài Tuệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Đảng Ủy Giám đốc Sở chủ trì buổi sinh hoạt chính trị

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Đào Tài Tuệ đã chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong tháng cuối năm; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở đội ngũ công chức, viên chức, người lao động chủ động, tích cực, bám sát các chỉ đạo để tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023./.

Tác giả: A Hùng