Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải Sơn La tổ chức sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 02/2024
Lượt xem: 77
14h00 ngày 05/02/2024, tại Hội trường tầng 3, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La tổ chức buổi Sinh hoạt chính trị dưới cờ. Dự buổi sinh hoạt có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. Đồng chí Đào Tài Tuệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Sở GTVT chủ trì buổi sinh hoạt.

Sau nghi lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm, đồng chí Đào Tài Tuệ thông tin đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tình hình thời sự trong nước và quốc tế nổi bật, một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của ngành. 

Đồng chí đã quán triệt một số nội dung chính của văn bản cấp trên như: Quyết định số 139-QĐ/TW ngày 04/01/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kế hoạch số 196-KH/TU ngày 22/12/2023 của Tỉnh ủy Sơn La về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 197-KH/TU ngày 22/12/2023 của Tỉnh ủy Sơn La về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 199-KH/TU ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

anh tin bai

Đ/c Đào Tài Tuệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Sở chủ trì buổi sinh hoạt chính trị

Tiếp theo chương trình đồng chí Bùi Trọng Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã quán triệt một số nội dung chính của Hướng dẫn số 19-HD/ĐUK ngày 16/01/2024 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Hướng dẫn số 18-HD/ĐUK ngày 09/01/2024 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; Kế hoạch số 179-KH/ĐUK ngày 16/01/2024 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Kế hoạch số 177-KH/ĐUK ngày 16/01/2024 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Công văn số 136-CV/BTGĐUK ngày 02/01/2024 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về Định hướng tuyên truyền miệng và nắm bắt dư luận xã hội tháng 01/2024; Công văn số 1327-CV/ĐUK ngày 26/01/2024 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024.

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Đào Tài Tuệ yêu cầu Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở tiếp tục quán triệt, nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm nội dung các văn bản đã quán triệt tại buổi sinh hoạt. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành, của cơ quan, đơn vị được giao đảm bảo tiến độ, hiệu quả trước, trong và sau tết Nguyên đán, đặc biệt, tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Lễ hội Xuân năm 2024./.

Tác giả: A Hùng