Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Về việc bố trí trực, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông và ANTT ngày 17, 18 tháng 02 năm 2024
Lượt xem: 70
Thực hiện Thông báo số 18/TB-UBND ngày 16/02/2024 của UBND tỉnh về phân công trực ngày 17, 18 tháng 02 năm 2024. 

Sở Giao thông vận tải Sơn La ban hành Công văn số 494/SGTVT-VP ngày 16/02/2024 về việc phân công trực đảm bảo giao thông và an ninh trật tự ngày 17, 18 tháng 02 năm 2024 như sau:

1. Thành phần

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Bùi Trọng Thắng

Phó Giám đốc Sở

0982.042.902


2

Hoàng Thị Xoan

Phó Chánh Văn phòng

0979.530.313


3

Nguyễn Sơn Hồng

Trưởng phòng QLKCHT

0977.131.567


4

Nguyễn Quốc Hương

Phó Chánh Thanh tra Sở

0912.342.589


5

Nguyễn Đình Lập

Phó Trưởng phòng QLVT, PT&NL

0949.287.654


6

Phan Văn Tỉnh

Lái xe

0989.667.202


7

Trần Việt Đài

Bảo vệ

0976.155.191


8

Quàng Thị Phú

Tổng hợp, báo cáo trước 15 giờ

0977.820.230

Ngày 17/02/2024

Ngày 18/02/2024

 

2. Nhiệm vụ: Thực hiện trực đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự, tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Tác giả: A Hùng