Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Về việc bố trí trực, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông và ANTT ngày 03, 04 tháng 02 năm 2024
Lượt xem: 67
Thực hiện Thông báo số 14/TB-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh về phân công trực ngày 03, 04 tháng 02 năm 2024. 

Sở Giao thông vận tải Sơn La ban hành Thông báo số 425/TB-SGTVT ngày 02/02/2024 về phân công trực đảm bảo giao thông và an ninh trật tự ngày 03, 04 tháng 02 năm 2024 như sau: 

1. Thành phần

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Chính

Phó Giám đốc Sở

0912.744.655


2

Đậu Thị Ý

Phó Chánh Văn phòng

0979.921.020


3

Nguyễn Sơn Hồng

Trưởng phòng QLKCHT

0977.131.567


4

Nguyễn Quốc Hương

Phó Chánh Thanh tra Sở

0912.342.589


5

Nguyễn Anh Cương

Trưởng phòng QLVT, PT&NL

0949.287.654


6

Đỗ Văn Quý

Lái xe

0982.858.834


7

Trần Việt Đài

Bảo vệ

0976.155.191


8

Hờ A Hùng

Tổng hợp, báo cáo trước 15 giờ

0975.653.290

Ngày 03/02/2024

9

Đinh Thị Hiên

Tổng hợp, báo cáo trước 15 giờ

0964.938.086

Ngày 04/02/2024

 

2. Nhiệm vụ: Thực hiện trực đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự, tổng hợp báo cáo theo quy định./

Tác giả: A Hùng