Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kế hoạch thực hiện Chương trình Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2024
Lượt xem: 117
Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024.

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 443/KH-SGTVT ngày 06/02/2024 về thực hiện Chương trình Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2024 với những nội dung như sau:

1. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình 

Đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác gia đình; chuẩn mực đạo đức, ứng xử văn hóa trong gia đình; nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình gia đình tiêu biểu, nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau; phê phán các hành vi lệch chuẩn, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, các giá trị văn hóa truyền thống và các hủ tục như tảo hôn, hôn nhân cận huyết. 

Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện vai trò, trách nhiệm của ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi trong gia đình trong việc tuyên truyền về đạo đức, lối sống, chuẩn mực văn hóa ứng xử trong gia đình nhằm giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; tuyên truyền về giá trị của gia đình, văn hóa ứng xử trong gia đình, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình để phát triển con người toàn diện từ gia đình, nhất là với thế hệ trẻ.ư

Tăng cường số lượng, thời lượng tin, bài thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực gia đình, đặc biệt là các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên Trang thông tin điện tử của Sở.

2. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở: Phát huy hiệu quả sử dụng của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh, tập luyện thể dục thể thao góp phần xây dựng con người khỏe mạnh về thể chất và tinh thần.

Chi tiết nội dung Kế hoạch tại đây:

Tải về

Tác giả: A Hùng