Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 1,020
  • Trong tuần: 3,938
  • Tất cả: 1,533,653
Đăng nhập
Thông báo hủy bỏ kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 108
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; Căn cứ Thông tư số 02/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngày 02/11/2023, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La ban hành Thông báo số 3450/TB-SGTVT về kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo số 3294/TB-SGTVT ngày 23/10/2023 của Sở GTVT, tổ chức đấu giá được lựa chọn là Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú (Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Silver Wings, số 137 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội).

Tại Thông báo số 3450/TB-SGTVT của Sở GTVT Sơn La đã đề nghị Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú đến Sở GTVT Sơn La thực hiện ký kết Hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá tài sản để làm cơ sở tiến hành việc đấu giá tài sản theo quy định (thời gian từ ngày 03/11/2023 đến hết ngày 08/11/2023). Sau thời gian trên, tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn không đến ký Hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá tài sản được coi như từ chối thực hiện cuộc đấu giá tài sản, Sở GTVT sẽ lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản khác để thực hiện. Tuy nhiên, đến hết ngày 08/11/2023, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú không đến Sở GTVT Sơn La để thực hiện ký hợp đồng theo thông báo.

Từ những nội dung nêu trên, để bảo đảm quyền lợi của đơn vị có tài sản đấu giá và các tổ chức tham gia đấu giá tài sản, bảo đảm việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định, Sở GTVT thông báo hủy bỏ kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo số 3450/TB-SGTVT ngày 02/11/2023 của Sở GTVT Sơn La.

Nội dung chi tiết tại đây:

Tải về

Tác giả: A Hùng