Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 916
  • Trong tuần: 3,834
  • Tất cả: 1,533,549
Đăng nhập
Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản (lần 2)
Lượt xem: 122
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Căn cứ Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; Căn cứ Thông tư số 02/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; Căn cứ Quyết định số 1735/QĐUBND ngày 08/9/2023 của UBND tỉnh về việc thanh lý xe ô tô của Sở Giao thông vận tải Sơn La; Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-SGTVT ngày 23/10/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 26A-005.31 của Sở Giao thông vận tải. 

Ngày 02/11/2023, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành Thông báo số 3450/TB-SGTVT về kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo số 3294/TB-SGTVT ngày 23/10/2023 của Sở GTVT (theo đó thời gian đơn vị được lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đến Sở GTVT để ký hợp đồng từ 03/11/2023 đến 08/11/2023). Tuy nhiên, đến hết ngày 08/11/2023, đơn vị được lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản không đến Sở GTVT để ký hợp đồng theo thông báo. Sở GTVT thông báo công khai lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản (lần 2), cụ thể như sau: 

1. Thông tin đơn vị có tài sản đấu giá

- Tên đơn vị: Sở Giao thông vận tải Sơn La.

- Địa chỉ: Số 188, đường Nguyễn Lương Bằng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 02123.852.124

2. Thông tin chung về tài sản đấu giá a) Thông tin về tài sản

- Xe ô tô tải (PICKUP ca bin kép).

- Nhãn hiệu: FORD; số loại: RANGER2A W.

- Số máy: WLAT-275898; số khung: THDFDCMRRDIK00483.

- Năm sản xuất: 2001; Năm đưa vào sử dụng: 2001; Niên hạn sử dụng: 2026.

- Số chỗ ngồi, trọng tải: 5 chỗ ngồi.

b) Giá khởi điểm bán đấu giá

- Giá khởi điểm: 61.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi mốt triệu đồng).

Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng, không bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và chi phí khác (nếu có), người trúng đấu giá phải nộp các khoản này theo quy định hiện hành.      

4. Tiêu chí lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá tài sản

a) Phương thức lựa chọn tổ chức đấu giá

- Phương thức lựa chọn: Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.

- Phương thức chấm điểm: Hồ sơ của các tổ chức đấu giá được chấm điểm tiêu chí theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tưpháp.

b) Nội dung tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Nội dung chi tiết tại đây:

Tải về

 

Tác giả: A Hùng