Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 37
Thực hiện Công văn số 1455/BGTVT-VT ngày 07/2/2024 của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện Thông báo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. 

Sở Giao thông vận tải Sơn La ban hành Công văn số 509/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 19/02/2024 về việc yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách thực hiện tốt các nhiệm vụ như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đến toàn bộ lãnh đạo, công nhân viên, người lao động, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến công tác phòng ngừa, ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ GTVT, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Sở GTVT Sơn La.

2. Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các cơ quan chức năng để ngăn ngừa các đối tượng lợi dụng phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa để vận chuyển hàng giả, hàng lậu, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hoặc hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng.

3. Làm tốt công tác nghiệp vụ, bảo đảm phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đồng thời, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi tiếp tay, bao che cho đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Rà soát xây dựng các kế hoạch, phương án cụ thể trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nhận diện rõ phương thức, thủ đoạn vận chuyển của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại để phòng chống có hiệu quả.

5. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức tới các tổ chức, cá nhân các quy định của pháp luật, chính sách không vận chuyển hàng giả, hàng lậu, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hoặc hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng; ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp.

6. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm theo nội quy, quy chế của đơn vị đối với các lái xe, nhân viên phục vụ trên xe nhận vận chuyển hàng giả, hàng lậu, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hoặc hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng. Chủ động báo cáo, thông tin cho các cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp vi phạm.

 Sở GTVT Sơn La yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Tải về

Tác giả: A Hùng