Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 28/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia năm 2024
Lượt xem: 84
Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 28/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia năm 2024; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 28/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia năm 2024; Công văn số 165-CV/ĐUGT ngày 18/01/2024 của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải (GTVT) về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ để triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 37, 38-CT/TU ngày 28/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 359/KH-SGTVT ngày 29/01/2024 về việc thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 28/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia năm 2024 như sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động những chủ trương, quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng, chính sách pháp pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ trong tình hình mới. 

2. Phối hợp tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các Quy hoạch chuyên ngành quốc gia lĩnh vực GTVT; Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc lĩnh vực GTVT. Hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Sơn La theo hướng đồng bộ giai đoạn 2026-2030 làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện. Tham gia ý kiến thẩm định các quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn, khu chức năng bảo đảm chất lượng, phù hợp với quy hoạch cấp trên, theo đúng quy định của Luật Quy hoạch và chức năng, nhiệm vụ của ngành.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

3. Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác phát triển kết cấu hạ tầng giao thông:

a) Đối với đường bộ: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để sớm khởi công xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La; tiếp tục nghiên cứu, phối hợp kiến nghị đầu tư đoạn cao tốc Mộc Châu - TP. Sơn La. Tập trung thẩm định các dự án giao thông khởi công mới trong năm 2024 theo phân cấp đảm bảo tiến độ, chất lượng; tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình giao thông theo phân cấp, bảo đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Đường nối QL.37, huyện Bắc Yên - QL.279D, huyện Mường La, phấn đấu đến hết năm 2024 đưa vào khai thác sử dụng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 100% xã có đường đến trung tâm xã được cứng hóa. Đẩy mạnh phong trào xây dựng đường GTNT gắn với các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên cứng hóa đường đến trung tâm bản; xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện năm 2024 đối với từng xã, bản để theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn triển khai thực hiện. Nghiên cứu cơ chế chính sách, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, thu hút đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các bến xe khách, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ... 

b) Đối với đường thủy nội địa: Tiếp tục kêu gọi, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa theo quy hoạch; chú trọng đầu tư kết nối liên thông giữa đường thủy - bộ; tham mưu hoàn thiện các văn bản pháp luật về phân cấp quản lý trong lĩnh vực đường thủy nội địa.

c) Đối với đường hàng không: Phối hợp với Bộ GTVT trong việc lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Nà Sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục theo dõi, cập nhật và hoàn thiện Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Nà Sản trình Bộ GTVT thẩm định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sơ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Nà Sản theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Quản lý chất lượng CTGT, phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao);

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

4. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông: Duy trì 100% quốc lộ, đường tỉnh được bố trí kinh phí để quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, đột xuất, khắc phục bão lũ nhằm nâng cao chất lượng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông bảo đảm an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong các dịp lễ, tết, kỳ thi tốt nghiệp THPT và các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh trong năm 2024. Phấn đấu giải ngân 100% nguồn kinh phí bảo trì được giao; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, kịp thời phát hiện, xử lý ngay vi phạm trong thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ. Xây dựng và chủ động triển khai các phương án sẵn sàng phòng, chống khắc phục bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường. Tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ địa phương, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý đấu nối, cấp phép thi công các công trình thiết yếu trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm về lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, các phương tiện chở quá khổ, quá tải.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở, phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông, Ban Quản lý bảo trì đường bộ (tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao);

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

5. Tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch, thúc đẩy sự phát triển các đơn vị kinh doanh vận tải, hình thành thị trường vận tải có tính xã hội hóa, tính cạnh tranh cao; ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong quản lý nhà nước; tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải. Khuyến khích đổi mới phương tiện nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực vận tải, mở mới thêm các chuyến xe chất lượng cao, các tuyến nội tỉnh đến vùng sâu, vùng xa. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị, phương tiện vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải, đặc biệt là các “xe dù, xe trá hình”. Tăng cường quản lý Nhà nước đối với đào tạo, sát hạch lái xe; thường xuyên, đột xuất kiểm tra công tác đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, bảo đảm các cơ sở thực hiện đúng, đủ nội dung chương trình đào tạo và chấp hành tốt các quy định liên quan đến công tác đào tạo. Định kỳ giám sát các kỳ thi cấp chứng chỉ nghề lái xe ô tô; thường xuyên tổ chức giám sát các kỳ sát hạch lái xe. Nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện quản lý chặt chẽ hoạt động kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn theo quy định. Phối hợp với Chi cục Đăng kiểm số 1 - Cục Đăng kiểm Việt Nam, UBND các huyện tổ chức các đợt đăng kiểm, rà soát, phân loại phương tiện thủy nội địa; đề xuất ban hành thêm các mẫu định hình để áp dụng đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, phối hợp hướng dẫn và thực hiện đăng ký phương tiện theo phân cấp trên địa bàn tỉnh góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý vận tải, PT&NL;

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra Sở; các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

Chi tiết nội dung Kế hoạch tại đây:

Tải về

Tác giả: A Hùng