Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 958
  • Trong tuần: 3,876
  • Tất cả: 1,533,591
Đăng nhập
Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Lượt xem: 152
Nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngày 16/11/2023, Giám đốc Sở GTVT ban hành Công văn số 3631/SGTVT-TTr về việc tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh phát động đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động nâng cao trách nhiệm, tích cực tìm hiểu, hưởng ứng, tham dự Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tuân thủ các quy định, thể lệ Cuộc thi đạt chất lượng và hiệu quả. Tuyên truyền nội dung, thông tin về Cuộc thi, trọng tâm là: Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên (https://baocaovien.vn) và Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (https://moj.gov.vn); nội dung thi về chủ trương, đường lối của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cuộc thi diễn ra trong 3 tuần, từ ngày 09/11/2023 đến ngày 29/11/2023.

Chi tiết Công văn số 3631/SGTVT-TTr ngày 16/11/2023 như sau:

Tải về

Tác giả: Hải Hoàng