Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 924
  • Trong tuần: 3,842
  • Tất cả: 1,533,557
Đăng nhập
Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Lượt xem: 210
Nhằm thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Ngày 16/11/2023, Sở GTVT Sơn La ban hành Kế hoạch số 3638/KH-SGTVT về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 10/CTTTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 08/11/2023 của UBND tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở GTVT. Chủ động phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về tinh thần, thái độ phục vụ, đạo đức công vụ của người cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý.

Chi tiết Kế hoạch số 3638/KH-SGTVT ngày 16/11/2023, như sau:

Tải về

Tác giả: Hải Hoàng