Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1,014
  • Trong tuần: 3,932
  • Tất cả: 1,533,647
Đăng nhập
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 (từ ngày 30/10/2022 đến ngày 05/11/2023)
Lượt xem: 171
Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thực hiện Công văn số 733/TTr-GQKNTC ngày 26/10/2023 của Thanh tra tỉnh về việc đề nghị báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023.

Sở Giao thông vận tải ban hành Báo cáo số 648/BC-SGTVT ngày 06/11/2023 về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 như sau:

Nội dung chi tiết tại đây:

Tải về

 

Biểu kèm theo:

Tải về

Tác giả: A Hùng