Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 882
  • Trong tuần: 3,800
  • Tất cả: 1,533,515
Đăng nhập
Báo cáo công tác thanh tra tháng 11 năm 2023 (Từ 10/10/2023 đến 10/11/2023)
Lượt xem: 153
Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thực hiện công văn số 132/TTr ngày 29/3/2022 của Thanh tra tỉnh Sơn La về việc báo cáo kết quả công tác thanh tra hàng tháng.

Sở Giao thông vận tải ban hành Báo cáo số 675/BC-SGTVT ngày 14/11/2023 về công tác thanh tra tháng 11 năm 2023 như sau:

Tải về

Tác giả: A Hùng