Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Báo cáo công tác thanh tra tháng 02 năm 2024
Lượt xem: 98

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

Thực hiện Công văn số 132/TTr ngày 29/3/2022 của Thanh tra tỉnh Sơn La về việc báo cáo kết quả công tác thanh tra hàng tháng.

Sở Giao thông vận tải ban hành Báo cáo số 61/BC-SGTVT ngày 07/02/2024 về công tác thanh tra tháng 02 năm 2024 như sau:

Tải về

Tác giả: A Hùng