Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 907
  • Trong tuần: 3,825
  • Tất cả: 1,533,540
Đăng nhập
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (từ ngày 31/10/2022 đến ngày 05/11/2023)
Lượt xem: 169
Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Thực hiện Công văn số 741/TTr-PCTN ngày 31/10/2023 của Thanh tra tỉnh về việc xây dựng báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

Sở Giao thông vận tải ban hành Báo cáo số 653/BC-SGTVT ngày 07/11/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

Nội dung chi tiết tại đây:

Tải về

 

Biểu kèm theo:

Tải về

Tác giả: A Hùng