Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 965
  • Trong tuần: 3,883
  • Tất cả: 1,533,598
Đăng nhập
Thông báo giá cước vận tải hành khách tuyến cố định của Công ty cổ phần Thương Binh 30-4
Lượt xem: 102
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ; Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính.

Sở Giao thông vận tải Sơn La thông báo Giá cước vận tải hành khách tuyến cố định của Công ty cổ phần Thương Binh 30-4 như sau:

TT

Tên dịch vụ

Quy cách chất lượng

Giá cước (đồng/hk/lượt)

Thời gian áp dụng

Ghi chú

1

Tuyến Sơn La - Mỹ Đình (Hà Nội

Xe Tracomeco

(2 ghế+ 32 giường)

320.000

Từ ngày

11/11/2023

Kê khai lần đầu


- Giá cước trên đã bao gồm các loại thuế, phí theo quy định. 

- Chính sách khuyến mại, giảm giá: Giảm giá 10% cho cho người cao tuổi, người khuyết tật và thương binh.


Tác giả: A Hùng