Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 933
  • Trong tuần: 3,851
  • Tất cả: 1,533,566
Đăng nhập
Về việc thực hiện công tác đăng kiểm và hướng dẫn rà soát, đo đạc, thống kê, phân nhóm phương tiện thủy
Lượt xem: 129
Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La nhận Công văn số 260/CC1 ngày 20/11/2023 của Chi cục Đăng kiểm số 1 - Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc kế hoạch đăng kiểm phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Sở GTVT Sơn La ban hành Thông báo số 3704/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 22/11/2023 về việc thực hiện công tác đăng kiểm và hướng dẫn rà soát, đo đạc, thống kê, phân nhóm phương tiện thủy đề nghị UBND huyện Mường La, Quỳnh Nhai phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

1. Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 28/11/2023: Chi cục Đăng kiểm số 1 tổ chức kiểm tra cho các phương tiện đã được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm năm 2022 và hướng dẫn rà soát, đo đạc, thống kê, phân nhóm phương tiện thủy tại bến thuyền Tạ Búng, xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Đề nghị UBND huyện Mường La: Thông báo, lập danh sách, đôn đốc chủ phương tiện đưa phương tiện đến địa điểm, thời gian nêu trên để được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm nếu thỏa mãn các điều kiện; cử công chức (cấp huyện, cấp xã) phụ trách quản lý lĩnh vực giao thông đường thủy, lực lượng Công an xã tham gia để xác nhận về chủ phương tiện, sở hữu phương tiện và được hướng dẫn về rà soát, đo đạc, thống kê, phân nhóm phương tiện trên địa bàn giao quản lý.

2. Ngày 29/11/2023: Chi cục Đăng kiểm số 1 tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác đăng kiểm cho các phương tiện chở khách du lịch tại Bến thuyền Trung Kiên, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Đề nghị UBND huyện Quỳnh Nhai: Thông báo, lập danh sách, đôn đốc các doanh nghiệp du lịch có phương tiện chở khách đưa phương tiện đến địa điểm, thời gian nêu trên để được kiểm tra, hướng dẫn; cử công chức (cấp huyện, cấp xã) phụ trách quản lý lĩnh vực giao thông đường thủy, lực lượng Công an xã tham gia để xác nhận về chủ phương tiện, sở hữu phương tiện.

Tải về

Tác giả: A Hùng