Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 17
 • Hôm nay: 1,063
 • Trong tuần: 3,981
 • Tất cả: 1,533,696
Đăng nhập
 • 14/01/2024

  Về việc bổ sung khóa đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1

  Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-SGTVT ngày 12/12/2023 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt kế hoạch sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Xét đề nghị của Trung tâm dạy nghề thuộc Công ty cổ phần cơ khí Sơn La tại văn bản số 15/CV-TTDN ngày 09/01/2024 về việc đề nghị bổ sung 01 khóa đào tạo, 01 kỳ sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1 huyện Mộc Châu; công văn số 26/TTSHLXCGĐB ngày 11/01/2024 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc đề nghị bổ sung kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tại địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

 • 15/12/2023

  Về việc hoãn kỳ sát hạch lái xe ô tô các hạng so với kế hoạch

  Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-SGTVT ngày 06/12/2022 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt Kế hoạch sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Xét đề nghị của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La tại Tờ trình số 1039/TTr-CĐKTCN ngày 04/12/2023 về việc đề nghị sát hạch lại cho thí sinh thi trượt, vắng thi các lớp lái xe và Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty cổ phần cơ khí Sơn La tại Văn bản số 530/CV-TTDN ngày 12/12/2023 về việc xin hoãn kỳ thi sát hạch lái xe ô tô ngày 18-19/12/2023; Báo cáo số 472/TTSHLXCGĐB ngày 12/12/2023 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc đề nghị hoãn kỳ sát hạch lái xe ô tô từ ngày 18/12/2023 đến ngày 19/12/2023.

 • 21/11/2023

  Về việc bổ sung kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1

  Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La nhận được Công văn số 195/CVĐS ngày 17/11/2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ đường sông Sơn La về việc xin bổ sung khóa sát hạch GPLX mô tô hạng A1 và Công văn số 442/TTSHLXCGĐB ngày 20/11/2023 của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc đề nghị bổ sung kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tại huyện Thuận Châu.

 • 06/11/2023

  Về việc kéo dài thời gian kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1

  Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận Công văn số 171/CV-ĐS ngày 01/11/2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ đường sông Sơn La về việc xin bổ sung ngày sát hạch GPLX mô tô hạng A1 và Công văn số 387/TTSHLXCGĐB ngày 02/11/2023 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc đề nghị bổ sung ngày sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tại huyện Thuận Châu.

 • 04/10/2023

  Về việc kéo dài thời gian kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1

  Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận được Công văn số 148/CV-ĐS ngày 29/9/2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ đường sông Sơn La về việc xin bổ sung ngày sát hạch GPLX mô tô hạng A1 và Công văn số 331/TTSHLXCGĐB ngày 04/10/2023 của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc đề nghị kéo dài thời gian kỳ sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1. Sở Giao thông vận tải ban hành Công văn số 3064/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 04/10/2023 về việc kéo dài thời gian kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 như sau:

 • 20/07/2023

  Về việc kéo dài thời gian kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1

  Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận văn bản số 95/CV-ĐS ngày 12/7/2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ đường sông Sơn La về việc xin bổ sung ngày sát hạch GPLX mô tô hạng A1 và số 227/TTSHLXCGĐB ngày 14/7/2023 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc đề nghị kéo dài thời gian kỳ sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1.

 • 13/07/2023

  Về việc kéo dài thời gian kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1

  Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận các văn bản: số 274/CV-TTDN ngày 10/7/2023 của Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty cổ phần cơ khí Sơn La về việc đề nghị bổ sung thêm 01 ngày sát hạch cấp GPLX hạng A1 tháng 7 năm 2023 và số 221/TTSHLXCGĐB ngày 11/7/2023 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc đề nghị kéo dài thời gian kỳ sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1.

 • 22/03/2023

  Về việc bổ sung khóa đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1 so với kế hoạch

  Xét đề nghị của Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty cổ phần Cơ khí Sơn La tại văn bản số 91/CV-TTDN ngày 20/3/2023 về việc đề nghị bổ sung khóa đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1.

 • 14/11/2022

  Về việc hoãn kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tại huyện Mộc Châu

  Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La nhận Công văn số 395/CV-TTDN ngày 08/11/2022 của Trung tâm dạy nghề thuộc Công ty cổ phần cơ khí Sơn La về việc đề nghị hoãn kỳ sát hạch cấp GPLX lái xe mô tô hạng A1 tháng 11 tại huyện Mộc Châu; Công văn số 418/TTSHLXCGĐB ngày 11/11/2022 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở GTVT về việc đề nghị hoãn kỳ sát hạch mô tô hạng A1 tại địa bàn huyện Mộc Châu.

 • 09/11/2022

  Về việc hoãn kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tại huyện Sông Mã

  Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận công văn số 741/TCĐKTCN-ĐT ngày 04/11/2022 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La về việc xin hoãn sát hạch lái xe mô tô hạng A1 khóa 12 tại huyện Sông Mã; công văn số 416/TTSHLXCGĐB ngày 08/11/2022 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở GTVT về việc đề nghị hoãn kỳ sát hạch mô tô hạng A1 khóa 12 của cơ sở đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La. 

 • 14/10/2022

  Về việc kéo dài thời gian tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô các hạng

  Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-SGTVT ngày 09/12/2021 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Xét đề nghị của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 369/TTSHLXCGĐB ngày 13/10/2022 về việc đề nghị kéo dài thời gian kỳ sát sát hạch, cấp giấy phép lái xe ô tô các hạng.

 • 29/06/2022

  Điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1

  Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận được các văn bản: số 233/CV-TTDN ngày 23/6/2022 của Trung tâm dạy nghề thuộc Công ty cổ phần Cơ khí Sơn La về việc đề nghị lùi lịch thi sát hạch mô tô hạng A1 tại địa bàn huyện Mộc Châu; số 243/TTSHLXCGĐB ngày 28/6/2022 của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ về việc điều chỉnh ngày tổ chức kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tại huyện Mộc Châu.

 • 13/10/2021

  Điều chỉnh, bổ sung kỳ sát hạch lái xe so với kế hoạch

  Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận được các văn bản: Số 321/CV-TTDN ngày 08/10/2021 của Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty Cổ phần cơ khí Sơn La về việc điều chỉnh lịch thi sát hạch GPLX ô tô, bổ sung 01 kỳ sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1, bổ sung thêm 01 ngày sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1; số 204/CV-ĐS ngày 10/10/2021 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ đường sông Sơn La về việc xin điều chỉnh ngày sát hạch GPLX mô tô hạng A1 thay thế văn bản số 176 ngày 04/10/2021; số 200/TTSHLXCGĐB ngày 11/10/2021 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kỳ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải (GTVT) có ý kiến như sau:

 • 27/09/2021

  Điều chỉnh, bổ sung kỳ sát hạch lái xe ô tô các hạng

  Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản số 316/CV-TTDN ngày 22/9/2021 của Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty Cổ phần cơ khí Sơn La về việc đề nghị điều chỉnh lịch thi sát hạch cấp GPLX lớp lái xe ô tô hạng B2 khóa 187; Văn bản số 177/TTSHLXCGĐB ngày 24/9/2021 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc điều chỉnh thời gian kỳ sát hạch lái xe ô tô các hạng. Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La có ý kiến như sau:

 • 24/09/2021

  Điều chỉnh, bổ sung kỳ sát hạch lái xe ô tô các hạng

  Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản số 315/CV-TTDN ngày 22/9/2021 của Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty Cổ phần cơ khí Sơn La về việc đề nghị điều chỉnh lịch thi sát hạch cấp GPLX lớp lái xe ô tô hạng C khóa 120; Văn bản số 175/TTSHLXCGĐB ngày 23/9/2021 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc điều chỉnh thời gian kỳ sát hạch lái xe ô tô các hạng. Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La có ý kiến như sau:

 • 23/09/2021

  Điều chỉnh bổ sung khóa đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1

  Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản số 299/CV-DN ngày 20/9/2021 của Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty Cổ phần cơ khí Sơn La về việc đề nghị bổ sung khóa đào tạo, kỳ sát hạch mô tô hạng A1; văn bản số 172/TTSHLXCGĐB ngày 21/9/2021 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc bổ sung kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1. Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La có ý kiến như sau:

 • 23/09/2021

  Điều chỉnh kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 so với kế hoạch

  Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận được Văn bản số 158/CV-ĐS ngày 14/9/2021 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ đường sông Sơn La về việc xin bổ sung ngày sát hạch GPLX mô tô hạng A1; Văn bản số 170/TTSHLXCGĐB ngày 20/9/2021 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc điều chỉnh, bổ sung kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1. Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải (GTVT) có ý kiến như sau:

 • 20/09/2021

  Điều chỉnh kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 so với kế hoạch

  Xét Công văn số 285/CV-DN ngày 15/9/2021 của Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty Cổ phần cơ khí Sơn La về việc đề nghị bổ sung 01 kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 tháng 9/2021. Văn bản số 168/TTSHLXCGĐB ngày 17/9/2021 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc điều chỉnh, bổ sung kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1.

 • 01/05/2021

  Kéo dài thời gian sát hạch so với kế hoạch

  Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận công văn số 118A/CV-DN ngày 26/4/2021 của Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty cổ phần Cơ khí Sơn La về việc đề nghị bổ sung thời gian 01 ngày cho kỳ sát hạch cấp GPLX hạng A1 tháng 5 năm 2021 địa bàn thành phố Sơn La. Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải Sơn La có ý kiến như sau:

 • 06/04/2021

  Bổ sung thêm ngày sát hạch lái xe mô tô hạng A1 so với kế hoạch

  Sau khi xem xét Công văn số 66/CV-ĐS ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ đường sông Sơn La về việc xin bổ sung thêm ngày sát hạch lái xe mô tô hạng A1, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La có ý kiến như sau:

 • 11/03/2021

  Bổ sung 01 khóa đào tạo, sát hạch, cấp GPLX mô tô hạng A1

  Sau khi xem xét Công văn số 113/TCĐKTCN-ĐT ngày 08/3/2021 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La về việc xin thêm khóa sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tại huyện Mai Sơn và Yên Châu, Sở Giao thông vận tải Sơn La có ý kiến như sau:

 • 09/01/2019

  Quyết định ban hành kế hoạch thi, kiểm tra, cấp, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Quyết định ban hành kế hoạch thi, kiểm tra, cấp, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địavà đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 • 04/01/2018

  Kế hoạch thi, kiểm tra, cấp, chuyển đổi giấy tờ cho người lái, phương tiện thủy nội địa năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Sở Giao thông vận tải Sơn La thông báo kế hoạch thi, kiểm tra, cấp, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhận chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018 cụ thể như sau:

 • 15/12/2017

  Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Căn cứ kế hoạch đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh gửi Sở Giao thông vận tải Sơn La;

 • 26/12/2016

  KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1 NĂM 2017

  KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1 NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA(Kèm theo Quyết định số 826/QĐ-SGTVT ngày 08 tháng 12 năm 2016)

 • 04/03/2016

  Kế hoạch sát hạch cấp GPLX ôTô năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Thực hiện thông tư: 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Xét kế hoạch đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh. Sở GTVT Sơn La Ban hành kế hoạch số: 776/QĐ-SGTVT ngày 02/12/2015 cụ thể:

 • 04/12/2015

  Kế hoạch sát hạch cấp GPLX MôTô hạng A1 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Thực hiện thông tư: 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Xét kế hoạch đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh. Sở GTVT Sơn La Ban hành kế hoạch số: 776/QĐ-SGTVT ngày 02/12/2015 cụ thể:

 • 15/12/2011

  Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe Oto năm 2012 trên địa bàn tỉnh Sơn La

  KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ CÁC HẠNG NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA(Kèm theo Quyết định số: 685/QĐ-SGTVT ngày 14 tháng 12 năm 2011)