Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Danh sách ủng hộ quỹ xã hội Liên đoàn lao động tỉnh năm 2023
Lượt xem: 35
Thực hiện Công văn số 1693/CĐVC ngày 30/3/2023 của Công đoàn Viên chức tỉnh Sơn La về việc ủng hộ Qũy Xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2023. Công đoàn cơ quan Sở lập danh sách ủng hộ như sau:  
Tải về
Tác giả: Hải Hoàng