Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Danh sách ủng hộ quỹ điền ơn đáp nghĩa tỉnh Sơn La năm 2023
Lượt xem: 29
Thực hiện Công văn số 2190/MTTQ-BTT ngày 28/6/2023 của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Sơn La về việc vận động đóng góp xây dựng Qũy đền ơn đáp nghĩa tỉnh Sơn La năm 2023. Cơ quan Sở GTVT lập danh sách ủng hộ như sau:
Tải về
Tác giả: A Hùng