Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Danh sách ủng hộ quỹ bảo trợ người khuyến tật&TMC tỉnh Sơn La năm 2023
Lượt xem: 32
Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 55/CV-QBT ngày 15/3/2023 của Qũy bảo trợ khuyến tật và trẻ mồ côi về việc vận động ủng hộ Qũy bảo trợ người khuyến tật và trẻ mồ côi. Sở GTVT lập danh sách ủng hộ như sau:
Tải về
Tác giả: Hải Hoàng