Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Danh sách ủng hộ khuyên học của cơ quan Sở Giao thông vận tải năm 2023
Lượt xem: 30
Thực hiện Quyết định số 97/QĐ-SGTVT ngày 25/02/2023 của Sở GTVT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Khuyến học Cơ quan Sở GTVT. Cơ quan Sở GTVT lập danh sách ủng hộ Qũy khuyến học năm 2023 như sau:
Tải về
Tác giả: A Hùng