Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2023
Lượt xem: 50
Sở Giao thông vận tải công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2023 (Công khai mua sắm tài sản cố định của cơ quan theo mẫu số 09d-CK/TSC).
Tải về
Tác giả: A Hùng