Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán 9 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 254
Thực hiện các Công văn của Sở Giao thông vận tải: Số 94/SGTVT-KHTC ngày 07/01/2023 về việc điều hành tài chính ngân sách Quý I năm 2023; số 1044/SGTVT-KHTC ngày 11/4/2023 về việc điều hành tài chính ngân sách Quý II năm 2023; số 2112/SGTVT-KHTC ngày 12/7/2023 về việc điều hành tài chính ngân sách Quý III năm 2023; Cơ quan Sở GTVT ban hành Báo cáo số 571/BC-SGTVT ngày 08/10/2023 về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2023.

Nội dụng chi tiết:

Tải về

 

Biểu kèm theo:

Tải về

Tác giả: A Hùng