Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022
Lượt xem: 3868
Thực hiện Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Sở Giao thông vận tải ban hành Báo cáo số 45/BC-SGTVT ngày 31/01/2023 về công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022, như sau: 

Tải về

Biểu tài sản KCHT kèm theo:

Tải về

Biểu kèm Báo cáo:

Tải về

Tác giả: Hải Hoàng