Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 931
  • Trong tuần: 3,849
  • Tất cả: 1,533,564
Đăng nhập
Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo số 3549/TB-SGTVT ngày 09/11/2023 của Sở Giao thông vận tải
Lượt xem: 84
Trên cơ sở Báo cáo số 07/BC-HĐTL ngày 17/11/2023 của Hội đồng thanh lý tài sản báo cáo kết quả tiếp nhận, lựa chọn hồ sơ đăng ký tham gia của tổ chức đấu giá tài sản (kèm theo Biên bản số 06/BB-HĐTL họp ngày 16/11/2023 đánh giá, chấm điểm hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản của Hội đồng thanh lý tài sản)

 Sở Giao thông vận tải Sơn La ban hành Thông báo số 3649/TB-SGTVT ngày 18/11/2023 về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

Tải về