Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 962
  • Trong tuần: 3,880
  • Tất cả: 1,533,595
Đăng nhập
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2023
Lượt xem: 117
Thực hiện Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023.

Sở Giao thông vận tải Sơn La ban hành Báo cáo số 699/BC-SGTVT ngày 16/11/2023 về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11; nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2023 với những nội dung sau: 

Tải về