Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 858
  • Trong tuần: 3,776
  • Tất cả: 1,533,491
Đăng nhập
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục là nhiệm vụ quan trọng giúp đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ hiểu, nhận thức đúng và hành động đúng
Lượt xem: 869

Công đoàn ngành giao thông vận tải Sơn La có 14 Công đoàn cơ sở trực thuộc bao gồm: 8 Công ty cổ phần, 1 công ty liên doanh, 4 đơn vị hành chính sự nghiệp và cơ quan Sở.

Trong những năm qua, Công đoàn ngành luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một công tác vô cùng quan trọng, là cơ sở để giúp CNVCLĐ, cán bộ đoàn viên công đoàn hiểu và nhận thức đúng đắn về lập trường, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong từng thời kỳ cách mạng, nhất là trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước hiện nay. Có nhận thức đúng thì hành động thực hiện của mỗi cá nhân mới đúng, mới vượt qua được những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho CNVCLĐ thời gian qua, Công đoàn ngành đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở trong ngành phối hợp với chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động đổi mới cả về nội dung và hình thức, biện pháp truyền tải, đồng thời đa dạng hoá, quần chúng hoá hoạt động để sát với nhu cầu, nguyện vọng của từng đối tượng, thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia. Công tác tuyên truyền giáo dục đã tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau:

Thứ nhất: Giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức giác ngộ XHCN cho CNVC  LĐ nhằm nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sứ mệnh của giai cấp công nhân. Các CĐCS trong ngành đã tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, tập trung tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ hiểu rõ, hiểu đúng đường lối, chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước như các nghị quyết Đại hội X, XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh khoá XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ ( 2011 – 2016), đặc biệt là Ban thường vụ Công đoàn ngành đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các CĐCS tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của LĐLĐ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20 của BCH trung ương đảng khoá X về “ Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước” và Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh ( khoá XII) về “Xây dựng đội ngũ CNLĐ Sơn La thời kỳ CNH – HĐH đất nước”; Triển khai và thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong CNVCLĐ gắn với cuộc vận động “ 5 xây, 2 chống” theo tinh thần Nghị quyết 6b của BCH liên đoàn lao động tỉnh.

Thứ hai: Giáo dục về truyền thống cách mạng của Đảng và của giai cấp công nhân, truyền thống của ngành, thông qua các cuộc tổ chức thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, cuộc thi tìm hiểu về 80 năm một chặng đường lịch sử nhân dịp kỷ niệm 80 năm Công đoàn Việt Nam, toàn ngành có 132 bài dự thi; Đặc biệt trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các chuyên đề, mỗi đoàn viên đều có xây dựng kế hoạch học tập và làm theo; năm 2008, toàn ngành có 16 thí sinh tham gia hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh các cấp, có sơ kết, tổng kết kịp thời và nhân điển hình; thông qua các buổi gặp mặt giữa cán bộ hưu trí của ngành với những cán bộ đương thời nhân ngày kỷ niệm truyền thống của ngành.

Tổ chức các đợt cho CNVCLĐ đi tham quan, du lịch, du xuân, lễ hội, thăm các danh lam thắng cảnh, các khu di tích lịch sử cách mạng, thông qua đó để giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của giai cấp công nhân và truyền thống của ngành.

Thứ ba: Cùng với các hình thức tổ chức công tác tuyên truyền giáo dục trên với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn là cùng với chuyên môn đồng cấp tuyên truyền, phổ biến Bộ luật lao động, Luật công chức, Luật viên chức, Luật Công đoàn, Luật giao thông và các chính sách pháp luật mới liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động  được các CĐCS quan tâm, giúp cho CNVCLĐ và người sử dụng lao động thực hiện tốt hơn chính sách, pháp luật và nhận thức rõ hơn về tổ chức công đoàn; phối hợp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động. Thông qua Hội nghị, cán bộ công chức, viên chức, người lao động phát huy dân chủ, tham gia vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động và cũng là dịp để ngưòi lao động, đơn vị tập hợp ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng với các cấp có thẩm quyền để giải quyết; mối quan hệ lao động được giải quyết hài hoà.

Thông qua việc ban hành các nghị quyết chuyên đề về “ Nâng cao đạo đức lái, phụ xe trong thời kỳ hội nhập kinh tế; Triển khai đề án "Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đội ngũ lái xe ô tô", đối với cán bộ quản lý, lực lượng lái xe, phụ xe trong toàn ngành; Nghị quyết về “Cán bộ, công nhân , viên chức, lao động ngành GTVT gương mẫu  thực hiện các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; Phát động và tổ chức ký cam kết cho 100% CNVCLĐ toàn ngành gương mẫu thực hiện “ văn hoá giao thông”, phát động thi đua xây dựng “ Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “ Lái xe an toàn”,Tổ chức Hội thi “Hạt trưởng quản lý đường bộ giỏi” năm 2009, Hội thi về ATGT giỏi năm 2010...Nhận thức và ý thức tự giác của CNVCLĐ được nâng lên, đã gương mẫu thực hiện an toàn giao thông, nhất là giao thông đường bộ, góp phần kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Thứ tư: Thông qua các hình thức sinh hoạt Câu lạc bộ nữ công, thi giao lưu, tạo đàm tìm hiểu về giới .., xây dựng đơn vị “ 4 không” về ma tuý, xây dựng cơ quan đơn vị văn hoá, công đoàn ngành và các CĐCS đã có nhiều cố gắng tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng được duy trì thường xuyên như: hàng năm tổ chức Giải cầu lông CNVC - LĐ; giải Bóng đá, Tenit, văn nghệ quần chúng đã thu hút được đông đảo CNVC - LĐ tham gia, đã tạo nên cuộc sống tinh thần vui tươi lành mạnh góp phần cải thiện đời sống tinh thần của CNVC - LĐ và nâng cao thể lực cho người lao động; 100% đơn vị được công nhận đơn vị văn hoá, 94% đạt gia đình văn hoá.

Thứ năm: Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với ngưòi lao động, kiểm tra công tác bảo hộ lao động, kiểm tra về chấp hành điều lệ công đoàn Việt Nam. Thông qua kiểm tra, để giúp các cơ sở những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, những biện pháp tổ chức thực hiện công tác công đoàn có hiệu quả, đồng thời khắc phục được những thiếu sót về thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Tóm lại, với những hình thức tổ chức, biện pháp, nội dung công tác tuyên truyền giáo dục đã giúp được người lao động, người sử dụng lao động nâng cao về nhận thức, thực hiện tốt hơn chủ trương chính sách của đảng và Nhà nước, ý thức chấp hành  pháp luật, chấp hành kỷ luật, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết thống nhất trong cơ quan đơn vị, khắc phục mọi khó khăn, thách thức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trước những tác động của nền kinh tế thị truờng và các vụ việc tiêu cực, đại bộ phận các cán bộ CNVCLĐ vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng./.

Viết Lựu