Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 984
  • Trong tuần: 3,902
  • Tất cả: 1,533,617
Đăng nhập
Kế hoạch chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2025
Lượt xem: 429
Căn cứ Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La triển khai thực thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngày 30/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND về chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2025.

Nhằm chuyển đổi từ địa chỉ Internet thế hệ 4 (IPv4) sang địa chỉ Internet thế hệ 6 (IPv6) (sau đây gọi tắt là chuyển đổi IPv6) cho mạng máy tính kết nối Internet, mạng nội bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN), Trung tâm tích hợp dữ liệu, các hệ thống thông tin, phần mềm, ứng dụng, thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh. Thống nhất nội dung, cách thức, lộ trình triển khai chuyển đổi IPv6 cho các hệ thống CNTT, Internet, mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) của tỉnh Sơn La.

 Phạm vi chuyển đổi IPv6 toàn bộ hệ thống mạng, dịch vụ CNTT của tỉnh Sơn La và các đơn vị trực thuộc.

Nội dung chi tiết Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh:

Tác giả: Hải Hoàng