Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 01/2024
Lượt xem: 56
Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 09/7/2022 của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022. Thực hiện Công văn số 4660/VPCP-KSTT ngày 26/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 30/01/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 147/VPUB-KSTTHC về việc công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 01/2024 của tỉnh như sau: 

1. Tổng số điểm Sơn La đạt: 62,81/100 điểm, xếp hạng 42/63 tỉnh, thành phố

Một số tiêu chí đạt kết quả thấp như: 

- Dịch vụ công trực tuyến đạt 4,7/12 điểm;

- Thanh toán trực tuyến đạt 4,5/10 điểm;

- Số hóa hồ sơ đạt 11,7/22 điểm.

2. Các cơ quan, đơn vị có hồ sơ giải quyết TTHC quá hạn tháng 01 

- Đề nghị rà soát, có báo cáo giải trình rõ nguyên nhân giải quyết quá hạn gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 18 tháng 02 năm 2024 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định, bảo đảm 100% hồ sơ thủ tục hành chính để chậm, muộn đều phải có báo cáo giải trình lý do với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và thực hiện xin lỗi người dân, doanh nghiệp theo đúng yêu cầu của Chính phủ tại mục II.2 Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị kỹ thuật rà soá, tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng đồng bộ số liệu giải quyết thủ tục hành chính không thống nhất giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm số liệu được đồng bộ chính xác theo thời gian thực theo đúng Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung chi tiết tại đây:

Tải về

 

Tác giả: A Hùng