Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2024
Lượt xem: 131
Thực hiện Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Kế hoạch hành động số 12/KH-UBND ngày 20/01/2024 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

 Sở Giao thông vận tải ban hành Báo cáo số 69/BC-SGTVT ngày 15/02/2024 về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2024, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2024 với những nội dung sau: 

Tải về

Tác giả: A Hùng