Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 897
  • Trong tuần: 3,815
  • Tất cả: 1,533,530
Đăng nhập
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tháng 10,nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023
Lượt xem: 374
Thực hiện Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023.

Sở Giao thông vận tải ban hành Báo cáo số 595/BC-SGTVT ngày 17/10/2023 về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023 với những nội dung như sau: 

Tải về

Tác giả: A Hùng