Kế hoạch Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua, yêu nước giai đoạn 2022 - 2025 của Sở Giao thông vận tải
Số ký hiệu văn bản 1515/KH-SGTVT
Ngày ban hành 20/05/2022
Ngày hiệu lực 20/05/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua, yêu nước giai đoạn 2022 - 2025 của Sở Giao thông vận tải
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải
Người ký duyệt Đào Tài Tuệ
Tài liệu đính kèm 110-1515-20.5.2022-kh-tuyen-truyen-guong-dien-hinh-tien-tien-gd-22.25.pdf
Văn bản mới