Tổng số: 45
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
94/QĐ-UBND 12/01/2023 Quyết định công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Lượt xem: 1281
Tải về 2661
93/QĐ-UBND 12/01/2023 Quyết định công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022
Lượt xem: 997
Tải về 1608
692/QĐ-UBND 21/04/2022 Quyết định Về việc công bố Danh mục, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
Lượt xem: 353
Tải về 25
648/QĐ-UBND 14/04/2022 Quyết định công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 306
Tải về 23
649/QĐ-UBND 14/04/2022 Quyết định số công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 253
Tải về 8
239/QĐ-SGTVT 12/04/2022 Quyết định Ban hành Quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
Lượt xem: 219
Tải về 7
69/QĐ-SGTVT 18/02/2022 Quyết định Ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải
Lượt xem: 188
Tải về 4
46/QĐ-SGTVT 10/02/2022 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải
Lượt xem: 190
Tải về 2
38/QĐ-SGTVT 26/01/2022 Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Sở Giao thông vận tải năm 2022
Lượt xem: 157
Tải về 3
10/QĐ-SGTVT 07/01/2022 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Sở Giao thông vận tải năm 2022
Lượt xem: 149
Tải về 5
12345
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH