Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
653/BC-SGTVT 01/12/2020 Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh
Lượt xem: 201
Tải về 8
661/BC-SGTVT 01/12/2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số PCI và năng lực cạnh tranh cấp huyện, sở, ngành tỉnh Sơn La (DDCI) quý IV năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2021
Lượt xem: 185
Tải về 10
558/BC-SGTVT 03/11/2020 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (Từ 15/10/2019 đến 31/10/2020)
Lượt xem: 210
Tải về 12
557/BC-SGTVT 03/11/2020 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2020, phương hướng nhiệm vụ quý I năm 2021 (Từ 25/8/2020 đến 31/10/2020)
Lượt xem: 229
Tải về 6
562/BC-SGTVT 02/11/2020 Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 và nhiệm vụ giải pháp năm 2021 (Từ ngày 15/9/2019 đến ngày 31/10/2020)
Lượt xem: 187
Tải về 8
561/BC-SGTVT 02/11/2020 Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư quý IV năm 2020 phương hướng, nhiệm vụ quý I năm 2021 (Từ ngày 25/8/2020 đến ngày 31/10/2020)
Lượt xem: 214
Tải về 6
541/BC-SGTVT 20/10/2020 Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác phòng, chống ma tuý năm 2021
Lượt xem: 191
Tải về 81
381/BC-SGTVT 13/07/2020 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (ngày 01/02/2013) đến nay
Lượt xem: 200
Tải về 5
369/BC-SGTVT 01/07/2020 Báo cáo tổ chức Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020
Lượt xem: 240
Tải về 6
370/BC-SGTVT 01/07/2020 Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2020
Lượt xem: 178
Tải về 3
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH