Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
94/QĐ-UBND 12/01/2023 Quyết định công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Lượt xem: 1281
Tải về 2661
93/QĐ-UBND 12/01/2023 Quyết định công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022
Lượt xem: 997
Tải về 1608
692/QĐ-UBND 21/04/2022 Quyết định Về việc công bố Danh mục, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
Lượt xem: 352
Tải về 25
648/QĐ-UBND 14/04/2022 Quyết định công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 305
Tải về 23
649/QĐ-UBND 14/04/2022 Quyết định số công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 253
Tải về 8
4202/UBND-KSTTHC 02/12/2021 Chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế qua kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021
Lượt xem: 181
Tải về 2
272/KH-UBND 19/11/2021 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hóa văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Sơn La. (26/12/1939 - 26/12/2021)
Lượt xem: 175
Tải về 2
252/KH-UBND 01/11/2021 Kế hoạch Tuyên truyền thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 176
Tải về 2
2663/QĐ-UBND 01/11/2021 Quyết định xếp loại các tuyến đường tỉnh để tính cước vận tải đường bộ
Lượt xem: 201
Tải về 8
251/KH-UBND 01/11/2021 Triển khai Thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 17- NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 190
Tải về 2
12
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH