Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016
Số ký hiệu văn bản 50/KH-UBND
Ngày ban hành 29/02/2016
Ngày hiệu lực 29/02/2016
Trích yếu nội dung Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 50-kh-ubnd.pdf
Văn bản mới