Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2016
Số ký hiệu văn bản 687/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/03/2016
Ngày hiệu lực 15/03/2016
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2016
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 687qdubnd1.pdf
Văn bản mới